Category Archives: Chưa được phân loại

HÃY TÌM GIẢI PHÁP TỪ NHIỀU GÓC ĐỘ KHÁC NHAU

Một bài học Duy rất tâm đắc khi làm việc với người Nhật là họ trình bày vấn đề theo quy tắc: TỔNG QUÁT – CHI TIẾT – KẾT LUẬN TỔNG QUÁT. Có nghĩa là ban đầu họ không đi thẳng vào vấn đề, mà họ sẽ nói tổng quát tại sao dẫn đến vấn […]

Call Now Button