Category: Cảm Nhận

Cảm Nhận

TIỀN TỆ – TIỀN BẠC

Nhờ hôm nay đi dịch mà mình ngộ ra thêm được ý nghĩa của của 2 chữ này. Một khi Tiền vứt áo ra đi

Read More »
Cảm Nhận

GÓC NHÌN

Bạn thấy đúng thấy tốt là do bạn đứng ở góc nhìn của bạn. Tôi thấy đúng thấy tốt là do tôi đang đứng ở

Read More »
Call Now Button