Chuyên mục: Cảm Nhận

Cảm Nhận

GÓC NHÌN

Bạn thấy đúng thấy tốt là do bạn đứng ở góc nhìn của bạn. Tôi thấy đúng thấy tốt là do tôi đang đứng ở góc nhìn của tôi. Cuộc đời đúng/sai, xấu/tốt quan trọng ở góc nhìn. Đôi khi cần đổi chỗ cho nhau để biết được mình đang …

Instagram

Call Now Button