4 lưu ý để có cuộc họp 1-1 hiệu quả giữa lãnh đạo và nhân viên

Hiện nay, các cuộc họp hằng tháng, hằng tuần hoặc mỗi 2 tuần theo hình thức 1-1 ngày càng phổ biến. Đối tượng bao gồm: lãnh đạo và nhân viên, giữa nhà quản lý và nhân viên, giữa 2 quản lý với nhau hoặc giữa 2 nhân viên với nhau. Trong quản trị nhân sự … Đọc tiếp 4 lưu ý để có cuộc họp 1-1 hiệu quả giữa lãnh đạo và nhân viên